วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

จิตรกรรม


จิตรกรรม

                 โรมันเป็นชาติที่มีความชำนาญด้านจิตรกรรม แต่เราจะรู้จักจิตรกรรมโรมันเพียงเล็กน้อยกว่าจิตรกรรมกรีก   ส่วนใหญ่อาศัยจากการค้นคว้าข้อมูลจากเมืองปอมเปอี   สตาบิเอ   และ เฮอร์คิวเลนุม ซึ่งถูกถล่มทับด้วยลาวาจากภูเขาไฟวิสุเวียส เมื่อ พ.ศ. 622 และถูกขุดค้นพบในสมัยปัจจุบัน        จิตรกรรมที่เหลือมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น มีการวาดภาพที่มีสถาปัตยกรรมประกอบเรื่องราว มีการใช้แสงเงา ใช้เทคนิคการวาดแบบ Perspective แม้จะดูมีระยะใกล้ไกล แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์นักด้วยข้อจำกัดด้านวิทยาการ เช่นที่ Villa of the Mysteries ใกล้เมืองปอมเปอี  การวาดแสงเงามีปรากฏให้เห็นที่ Villa Farnesian 
                 นอกจากนี้ยังมีการวาดด้วยเทคนิคการลวงตา เช่น  วาดหน้าต่างให้มองเห็นวิวหลอก วาดเสาให้ดูทำหน้าที่คล้ายกับเสาจริง ซึ่งมักเขียนเลียนแบบหินอ่อน เขียนด้วยเทคนิค Fresco บน  กำแพงของบ้านพัก มีการสร้างทัศนียภาพเชิงบรรยากาศและผลการรับรู้ด้าน 3 มิติถูกทำให้เกิดด้วยเทคนิค Chiaroscuro มีที่ ปอมเปอี หรือการวาดที่ดูคล้ายการนำรูปภาพหลายๆรูปมาประดับตกแต่งผนัง เช่นที่ House of yhe Vetii เนื้อหาในการวาดส่วนมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้า ทิวทัศน์หรือพิธีกรรม  รวมทั้งจิตรกรรมผาฝนังประกอบด้วยแผงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็น ภาพคน แสดงกายวิภาคของมนุษย์ชัดเจน เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกับกาวน้ำปูน และสีขี้ฝึ้งร้อน นอกจากการวาดภาพ ยังมีการทำโมเสก คือภาพประดับด้วยเศษหินสี ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวาง ทั้งบนพื้นและผนังอาคาร  
 เทคนิค Fresco บน  กำแพง


การทำโมเสก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น